علمی ترویجی

نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین، نشریه‌ای فعال در حوزه‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی است. این نشریه از اسفند ۱۳۹۸ و با تصویب کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،‌ توانست امتیاز حرفه‌ای را کسب کند. بنابراین امتیاز، نشریه صنعت سبز نوین، یک نشریه علمی ترویجی محسوب شده و به هر مقاله‌ای که در این نشریه منتشر شود، علاوه بر امتیاز فرهنگی، امتیاز علمی نیز تعلق می‌گیرد.

از افتخارات این نشریه می‌توان به کسب رتبه اول نشریات فنی مهندسی کشور در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.

افتخارات نشریه

ردیف جشنواره بخش مقام   فرد/دوره یا شماره نشریه  زمان لینک به مقاله
۱   دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت   نشریه فتی مهندسی   رتبه اول دوره سوم نشریه   مرداد  ۱۳۹۹ دوره سوم