علمی ترویجی


مسابقه ملی دستاورد تحت حمایت نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین

❇️ مسابقه ملی دستاورد، با هدف معرفی توانمندی‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون و مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی سراسر کشور تحت حمایت نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

محورهای مسابقه:
- ارسال ویدئوی حداکثر 5 دقیقه‌ای از معرفی یکی از دستاوردها و پژوهش‌های انجام شده توسط شما (شامل اختراع، طرح کاربردی، رساله، پایان نامه و پژوهش در موضوعات روز رشته)
- ارسال ویدئوی حداکثر 5 دقیقه‌ای از معرفی رشته و کاربردهای آن در صنایع 

 

📹   ارسال ویدئو  و یا لینک دانلود  :  

sanat.sabz.pub@gmail.com          machinery.utcan@ut.ac.ir

✅ به نفرات برتر هر بخش جوایز نقدی و تقدیرنامه اهدا خواهد شد.

✅ برای همه شرکت کنندگانی که اثرشان برای شرکت در مسابقه پذیرفته شود (طبق مصادیق اعلام شده باشد)، گواهی شرکت در مسابقه صادر خواهد شد.

✅ علاوه بر نفرات برتر، شرکت کنندگانی که دستاوردشان انتخاب شود، در بخش دستاورد نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین نیز با هماهنگی نویسنده به چاپ خواهد رسید و از امتیاز علمی ترویجی و همچنین امتیاز فرهنگی چاپ مقاله نیز بهره‌مند خواهند شد.

⏳مهلت ارسال آثار: حداکثر تا 23 مهرماه 1400

📌راه‌های ارتباطی با انجمن:
https://t.me/SAAME_UT

https://t.me/SAAME1399

🚜 انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی دانشگاه تهران

نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین