علمی ترویجی

باسمه تعالی

نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین، نشریه‌ای فعال در حوزه‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی است. این نشریه از اسفند ۱۳۹۸ و با تصویب کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،‌ توانست امتیاز حرفه‌ای را کسب کند. بنابراین امتیاز، نشریه صنعت سبز نوین، یک نشریه علمی ترویجی محسوب شده و به هر مقاله‌ای که در این نشریه منتشر شود، علاوه بر امتیاز فرهنگی، امتیاز علمی نیز تعلق می‌گیرد.

از افتخارات این نشریه می‌توان به کسب رتبه اول نشریات فنی مهندسی کشور در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت اشاره کرد.

دوره 3 (1397-1398)

مطالب عمومی

همکاران

فهرست مطالب

سخن سردبیر

دستاورد

مقاله علمی

متن خوانی انگلیسی

گزارش

معرفی همایش و نمایشگاه های مرتبط

معرفی نرم افزار

معرفی کتاب

خبر

مقاله پژوهشی