علمی ترویجی

باسمه تعالی

نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین، نشریه‌ای فعال در حوزه‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی است. این نشریه از اسفند ۱۳۹۸ و با تصویب کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،‌ توانست امتیاز حرفه‌ای را کسب کند. بنابراین امتیاز، نشریه صنعت سبز نوین، یک نشریه علمی ترویجی محسوب شده و به هر مقاله‌ای که در این نشریه منتشر شود، علاوه بر امتیاز فرهنگی، امتیاز علمی نیز تعلق می‌گیرد.

از افتخارات این نشریه می‌توان به کسب رتبه اول نشریات فنی مهندسی کشور در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت اشاره کرد.

دوره 3 (1397-1398)

نسخه کامل

شناسنامه علمی شماره

فهرست مطالب

سخن سردبیر

دستاورد

مصاحبه

مقاله علمی

متن خوانی انگلیسی

معرفی نرم افزار

فراخوان ارسال مطالب

QR Code