علمی ترویجی

باسمه تعالی

نشریه علمی صنعت سبز نوین، نشریه‌ای فعال در حوزه‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی است. این نشریه از اسفند ۱۳۹۸ و با تصویب کمیته اعطای امتیاز حرفه‌ای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران،‌ توانست امتیاز حرفه‌ای را کسب کند. بنابراین امتیاز، نشریه صنعت سبز نوین، یک نشریه علمی ترویجی محسوب شده و به هر مقاله‌ای که در این نشریه منتشر شود، علاوه بر امتیاز فرهنگی، امتیاز علمی نیز تعلق می‌گیرد. از افتخارات این نشریه می‌توان به کسب رتبه اول نشریات فنی مهندسی کشور در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت، کسب عنوان برگزیده در بخش نشریات برتر علمی تخصصی سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران و  کسب عنوان برگزیده در بخش نشریات برتر چاپی الکترونیک سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران اشاره کرد.

از همه‌ اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در رشته‌های مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون، مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی و رشته‌های مرتبط دعوت می‌شود جهت ارسال مطالب خود به نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین ضمن مطالعه بخش راهنمای نویسندگان، از طریق بخش ارسال مقاله سایت اقدام فرمایند. 

 

صاحب امتیاز:
انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های کشاورزی
دانشگاه تهران

مدیر مسئول:
محمد قوشچیان

مشاور علمی:
دکتر شاهین رفیعی دکتر علی جعفری دکتر اسدالله اکرم دکتر سید سعید محتسبی

سردبیر:
محمد قوشچیان عمار صالحی


دوره انتشار: سه شماره در سال