علمی ترویجی


شماره نخست دوره چهارم صنعت سبز نوین منتشر شد

شماره نخست دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین منشر شد.

نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین به طور تخصصی حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، مهندسی مکانیک بیوسیستم و مهندسی ماشین های صنایع غذایی را بررسی می کند. در این شماره از نشریه مقالات بیوگاز و انواع هاضم ها، ممیزی انرژی سریع، ماشین های خودران در کشاورزی، کاردبرد اولتراسونیک در کشاورزی را می خوانیم.

دوره سوم نشریه صنعت سبز نوین از پاییز ۱۳۹۷ با مدیرمسئولی محمد قوشچیان و سردبیری فاطمه سلکی چشمه سلطانی شروع به فعالیت مجدد کرد. در اسفند ۱۳۹۸ این نشریه موفق به کسب امتیاز حرفه ای از معاونت های فرهنگی و پژوهشی دانشگاه تهران شد و عنوان علمی ترویجی را کسب کرد.

مطالعه نسخه کامل شماره نخست دوره چهارم

انتهای پیام

خبر: علیرضا صبا