علمی ترویجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

بشر در زندگی روزمره و حرفه‌ای خود با مسائل گوناگونی مواجهه می‌شود که حل آن‌ها ضروری است؛ چراکه در صورت حل نشدن ممکن است سبب بروز مسائل بزرگ‌تر و زیان‌بارتری شوند. توانایی حل مسئله به‌عنوان یک مهارت در بالاترین سطح از فعالیت‌های شناختی انسان قرار دارد. این مهارت برای حل بهینه مسائل مختلف روزمره و تخصصی هر شخص ضروری بوده و دررسیدن به موفقیت‌های فردی و اجتماعی مؤثر است. هدف از این مقاله معرفی مؤلفه‌های حل مسئله و چگونگی تقویت مهارت حل مسئله است. مسئله و انواع آن، حل مسئله، ابعاد حل مسئله، مؤلفه‌های حل مسئله، مهارت حل مسئله و چگونگی بهبود مهارت حل مسئله بیان‌شده است. همچنین تفکر طراحی به‌عنوان راهبرد مهمی در حل صحیح مسائل که در همه زمینه‌های تحصیلی و شغلی کاربرد دارد، تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها