علمی ترویجی
مقاله مروری
فراصوت یک فناوری سبز و نوین در ماشین‌ها و تجهیزات صنایع غذایی
فراصوت یک فناوری سبز و نوین در ماشین‌ها و تجهیزات صنایع غذایی

محمود سلطانی فیروز

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 8-19

چکیده
  فراصوت پر شدت (HIUS) یک فناوری سبز است که می‌تواند منجر به بهبود نرخ انتقال حرارت و جرم، ارائه یک تکنیک پردازش سریع‌تر و محدود کردن هزینه‌های تولید با افزایش بازده فرآیند شود. در فرآوری مواد غذایی، فراصوت ...  بیشتر
مقاله علمی
مؤلفه‌های فنی تولید پایدار
مؤلفه‌های فنی تولید پایدار

کامران خیرعلی‌پور

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 20-29

چکیده
  هم تولید و هم پایداری از موضوعات بسیار مهم و راهبردی در هر کشور است. در تولید پایدار، نگاه به موضوع تولید با توجه ویژه به پایداری همراه است. تولید پایدار به همه رشته‌های و زمینه‌های تحصیلی و شغلی مرتبط ...  بیشتر
مقاله مروری
معرفی و بررسی کاربرد تکنیک تلفیق داده‌‌ها در حسگرهای مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت
معرفی و بررسی کاربرد تکنیک تلفیق داده‌‌ها در حسگرهای مصنوعی جهت ارزیابی کیفیت

محمد قوشچیان

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 30-35

چکیده
  تجزیه‌وتحلیل غذا با استفاده از حواس انسانی به‌شدت بر پاسخ‌های ارزیابی به دلیل خطاها و پیچیدگی روش‌های ارزیابی تأثیر گذاشت. ازاین‌رو، استفاده از ابزارهایی که قادر به تقلید حواس انسان باشند، رویکرد ...  بیشتر
مقاله مروری
اتوماسیون ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت
اتوماسیون ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت

ریحانه پیروزی

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 36-45

چکیده
  ریزازدیادی یک تکنیک پیشرفته تکثیر رویشی جهت تولید گیاهان باکیفیت بالا و عاری از بیماری‌ها در حجم بالا و در مدت‌زمان اندک است. با افزایش تقاضا برای تولیدات زراعی، باغی و گیاهان دارویی، ریزازدیادی از  ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معرفی مؤلفه‌هـای حـل مسئله با تأکید بر رویکرد تفکر طراحی
معرفی مؤلفه‌هـای حـل مسئله با تأکید بر رویکرد تفکر طراحی

کامران خیرعلی‌پور

دوره 6، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 46-65

چکیده
  بشر در زندگی روزمره و حرفه‌ای خود با مسائل گوناگونی مواجهه می‌شود که حل آن‌ها ضروری است؛ چراکه در صورت حل نشدن ممکن است سبب بروز مسائل بزرگ‌تر و زیان‌بارتری شوند. توانایی حل مسئله به‌عنوان یک مهارت ...  بیشتر