علمی ترویجی
سخن سردبیر
مختصری درباره استاد دکتر علی محمد برقعی
مختصری درباره استاد دکتر علی محمد برقعی
دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 6-15

چکیده
   دکتر علی محمد برقعی، یکی از تأثیرگذارترین اساتید رشته ماشینهای کشاورزی در ایران، بودند که خدمات ارزندهای در راستای تنظیم برنامه ریزی و حتی انتخاب نام رشته مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی داشتند. ...  بیشتر
مقاله مروری
اسپرم‌ربات‌ها؛ ‌دریچه‌ای‌ نوین‌ به‌ بیوسیستم ‌و رباتیک ‌در ‌ابعاد ‌کوچک
اسپرم‌ربات‌ها؛ ‌دریچه‌ای‌ نوین‌ به‌ بیوسیستم ‌و رباتیک ‌در ‌ابعاد ‌کوچک

عمار صالحی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 16-27

چکیده
  پژوهشگران با الهام از طبیعت، میکروارگانیسم‌های بیولوژیکی هم‌چون باکتریها، اسپرم‌ها و جلبک‌ها را با میکروربات‌های مصنوعی ترکیب کردند و دسته‌ی جدیدی از ربات‌ها در ابعاد کوچک را به .نام میکروربات‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
درک پیچیدگی هم بست آب- انرژی-غذا در مسیر توسعه پایدار
درک پیچیدگی هم بست آب- انرژی-غذا در مسیر توسعه پایدار

پیام آموزگاری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 50-59

چکیده
  رشد جمعیت و طبعا افزایش تقاضا باعث تحمیل فشار به منابع محدود حوزه های آبخیز شده است. به نحوی که موازنه بین منابع موجود و نیازهای رو به رشد جوامع انسانی بهم ریحته است. بخش کشاورزی در ایران که محدودیت ذاتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر زاویه تیغه، تعداد و چیدمان ساقه ها بر خواص برشی ساقه جعفری
بررسی تاثیر زاویه تیغه، تعداد و چیدمان ساقه ها بر خواص برشی ساقه جعفری

محمد حسین پور؛ سعید مینایی؛ علیرضا مهدویان؛ محمد هادی خوش تقاضا

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 28-35

چکیده
   در این تحقیق خواص برشی ساقه جعفری بررسی شد و نتایج نشان داد که زاویه تیغه وتعداد ساقه اثر معناداری بر میزان مقاومت و انرژی برشی داشت. بیشترین مقاومت و انرژی برشی در زاویه برش صفر درجه و برای برش ساقه ...  بیشتر
مقاله مروری
معرفی‌ سیستم‌های تولید‌ هم‌زمان‌ برق،‌ گرما و‌ سرما‌‌ با‌ محرکه‌ پیل‌ سوختی‌ در‌ صنایع‌ برودتی محصولات‌ کشاورزی
معرفی‌ سیستم‌های تولید‌ هم‌زمان‌ برق،‌ گرما و‌ سرما‌‌ با‌ محرکه‌ پیل‌ سوختی‌ در‌ صنایع‌ برودتی محصولات‌ کشاورزی

محمد شادمانی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 36-49

چکیده
  امروزه با افزایش مصرف انرژی (گرمایی و الکتریسیته) در جهان به خصوص در بخش کشاورزی و هزینه بالای تبدیل و ذخیره سازی و انتقال آن باعث شده تا نیاز به استفاده از سیستم هایی که می توانند به طور همزمان برق، گرما ...  بیشتر
مقاله مروری
بررسی کاربردهای سیستم های میکرورباتیک در حوزه صنایع غذایی، پاکسازی محیطی و کشاورزی
بررسی کاربردهای سیستم های میکرورباتیک در حوزه صنایع غذایی، پاکسازی محیطی و کشاورزی

عمار صالحی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1400، صفحه 60-70

چکیده
  میکرورباتها به عنوان یک ابزار نوظهور در سالهای اخیر به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. کاربردهای گسترده میکرورباتیک، حوزه های مختلفی از علوم نظیر علم مواد، میکروساخت، رباتیک، کنترل و موارد دیگر ...  بیشتر